top of page

Neden PİK?

Merhaba,

Profesyonel İlgim Okulları çatısı altında Atatürk ilke ve devrimleri ışığında ve “Türk Milli Eğitim Sistemi” rehberliğinde okulumuzu 2013 yılında kurduk. İlkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim-öğretim veren güçlü bir kurumuz. Gücümüzü Mustafa Kemal’in “En önemli görevimiz olan Milli Eğitim’de mutlaka başarılı olmak zorundayız. Ancak bu şekilde ulus aydınlığa kavuşabilir.” sözünden alıyoruz.

Amacımız öğrencilerimizi; temel insani değerler doğrultusunda, kendini ifade edebilen, sorumluluklarının bilincinde olan, okuyan, sorgulayan, duyarlı, dürüst ve ilkeli gençler olarak hayata hazırlamak.

21. yüzyıl teknoloji ve bilimin hızla ilerlediği bir dönem. Hemen her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Bugünkü öğrencilerimiz, ileride adını bile bilmediğimiz, henüz adı konmamış mesleklerde çalışacaklar. Onları bir bilinmeze hazırlarken;

- yaratıcı ruhlarını geliştirmeyi,

- değişen şartlara uyum sağlamalarını,

- girişimci ruhlarını ön plana çıkarmayı ,

- öğrencilerimizle birlikte keşfetmeyi hedefliyoruz.

Profesyonel İlgim Ailesi olarak geleceği birlikte inşa edeceğiz.

 Saygı ve sevgilerimle…

 

 

Kurucu

ARİF KOCAAY

 

Eğitim Felsefemiz

 • Profesyonel İlgim Okulları olarak; eğitim ve öğretimin bir bütün olduğunun bilinci ile öğrencilerimizin ilgi, sevgi ve saygı ortamında yetişmeleri için gerekli ortamı hazırlarız.
   

 • Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında öğrencilerimizi aydın insanlar olarak yetiştiririz.
   

 • Evrensel ve toplumsal değerlerden yola çıkarak bilimin ışığında öğrencilerimizin yaşamın her alanında başarılı bireyler olmalarını amaçlarız.
   

 • Rehberlik çalışmalarımızda öğrencilerimizin kişisel gelişimini ön planda tutarak onların kendilerini tanımaları ve keşfetmeleri için gerekli ortamı hazırlarız.
   

 • Huzur ve güven ortamını oluşturduğumuz okulumuzda,  öğrencilerimize öğrenmeyi öğreterek 21. yüzyıl eğitiminin gereği olan teknolojiyi eğitimimizle bütünleştiririz. 
   

 • Birlik ve beraberliğin gücüne inanarak okulumuz öğrencilerinin “İlgim’li Olmak” ruhunu benimsemesini ve yaşatmasını amaçlarız.

 • Eğitim felsefemizin ayrılmaz parçalarından biri de okul yönetimi ve öğretmenlerimizin okulumuzun eGüvenlik politikasına tamamen uymasıdır.

Misyonumuz

Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda evrensel ve ulusal sorunlara karşı sorumluluk duyabilen, çağın getirdiği gelişim ve değişimlere ayak uydurabilen, yabancı dilleri etkin olarak kullanabilen, araştıran, üreten, sorgulayan, kendini etkili bir şekilde ifade edebilen; mutlu, öğrenme ve gelişimi cesaret ile bütünleştirmiş bireyler için nitelikli bir eğitim sunmaktır. 

 

Vizyonumuz

Öğrencilerinin kişisel potansiyelini fark ederek yeteneklerini geliştirmelerine olanak sağlayan, bilgi donanımı yüksek, değişime ve gelişime açık, çağı yakalayan,  toplumun gelişmesine destek olan bir eğitim kurumu olmaktır.

 
2.png

STEAM

Profesyonel İlgim Koleji, UBEL projesiyle, evrenselden yerele uyarlanmış bir STEM (Science, Technology, Engineering and Math) uygulamasını başlatmış olmanın sorumluluğunu taşıyarak geleceğin bilim insanlarını yetiştirmeye başladı."

Daha Fazla Bilgi

1.png

YABANCI DİL

Profesyonel İlgim Koleji İngilizce müfredat programını, Common European Framework of Reference for Languages- CEFR ( Avrupa Konseyi Ortak Çerçeve Programı)  kazanımları doğrultusunda hazırlamıştır.

3.png

KODLAMA

Öğrencilerimize  sistematik düşünme, problem çözebilme, olaylar arasındaki ilişkileri görebilme, yaratıcı düşünebilme gibi yetiler kazandırmak hedefiyle

kodlama eğitimine İlkokul 1. sınıftan itibaren başlıyoruz.

7.png

BURSLULUK OLANAKLARI

Eğitim bursları; her yıl yapılan bursluluk sınavı sonuçlarına göre verilir.

Spor bursları; ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere derecelerine bakılarak verilir.

8.png

SANAT

PİK öğrencisi birçok sanat dalıyla uğraşarak kendisi için hangisinin daha zevkli olduğunu keşfetmeli ve hangi sanat dalına daha yetenekli olduğunu fark etmelidir. 

6.png

REHBERLİK

Psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti temelde; öğrencilerin Kendilerini tanıyarak uygun kararlar verebilmeleri, seçim yapabilmeleri, çevreyle sağlıklı ve dengeli iletişim kurabilmelerini sağlamak
amacıyla uzman kişilerce sağlanan sistemli ve profesyonel bir yardım hizmetidir.

9.png

SPOR

Okulumuz bünyesinde bulunan basketbol sahamız, mini futbol sahamız, voleybol sahamız ve cimnastik salonumuz  ve alanında uzman öğretmenlerimiz ile öğrencilerimize zengin spor olanakları sunulmaktadır.

5.png

SAĞLIKLI BESLENME

Okulumuzda yemekler kendi mutfağımızda dengeli beslenme, hijyen, günlük kalori ihtiyacı kriterleri dikkate alınarak hazırlanır. Aylık yemek listesi beslenme uzmanları tarafından hazırlanmaktadır.

10.png

SAĞLIK

Okul hemşiremiz gün içerinde meydana gelen herhangi bir düşme, yaralanma durumunda ilk müdahaleyi yapıp velimizi bilgilendirir, varolan bir tedavisi veli tarafından bildirilen öğrencilerimizin günlük takibini yapar, okulumuzun hijyen koşullarının günlük kontrolünü yapar.

11.png

GÜVENLİK

Okulumuz 24 saat güvenlik personeli tarafından korunmaktadır. Öğrencilerimiz okul saatleri içerisinde kampüs dışarısına kesinlikle çıkamazlar. Kampus dışına ancak ebeveynleri ile ya da ebeveynlerinin belirlediği ve dilekçe ile haber verdiği kişilerle çıkabilirler.

bottom of page