top of page

Katıldığımız Sınavlar

KANGURU SINAVI

Kanguru Matematik Sınavı, Fransa  Merkezli ''Kangouru Sans Frontiere'' Derneğine bağlı olarak 80 ülkede uygulanıyor.

Kanguru sınavında sorular öğrencilerin ilgisini çekecek, günlük hayatla bağlantılı ve eğlencelidir. Böylelikle öğrencilerin kafasında yer etmiş olan ''Matematiğin zor ve sıkıcı'' olduğu yönündeki fikirlerini değiştirmeyi, matematiği öğrenciler arasında daha popüler hale getirmeyi hedeflemektedir.

BİLGE KUNDUZ SINAVI

Bilge Kunduz bilgisayar bilimini ve bilgi işlemsel düşünmeyi her yaştan öğrenciye öğretmek amacı ile oluşturulmuş, bu konudaki farkındalığı arttırırken eğlendirmeyi de önemseyen uluslararası bir etkinliktir.

OKUMA BECERİLERİ

Okuma becerileri, öğrencilerin bilgiyi anlamaya ve iletmeye yönelik becerilerini belirlemeyi amaçlayan bir uygulamadır.

Okuma becerileri, uluslararası geniş ölçekli sınavlar ile yakından ilişkili bir uygulamadır. Bu anlamda öğrencilerin dil kullanım becerilerini sadece ders kazanımları kapsamında değil, aynı zamanda evrensel okuma yeterliklerini göz önüne alarak değerlendirmektedir. Bu amaçla uygulamada sürekli, süreksiz ve karışık metinler, görsel okuma metinleri ile birlikte yer almaktadır. Öğrencilerin metinleri anlama, açıklama, ilişkilendirme ve çıkarım yapma becerilerinin yanında kendi düşüncelerini yorumlama ve değerlendirme becerilerini kullanmalarına imkân veren benzersiz bir uygulama olan OKUMA BECERİLERİ, aynı zamanda ayrıntılı ve bilimsel karneleri ile gelişimi destekleyen ve yönlendiren bir nitelik taşımaktadır.

 

MATBEG

Öğrencilerin birer ''yaratıcı problem çözücü'' olmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen ve içerisinde her sınıf düzeyine göre ayrı ayrı, farklı türde ve sayıda sıra-dışı problemlerin bulunduğu, ilk ve ortaokul düzeyi için geliştirilmiş bir uygulamadır.

MATBEG problemleri 4 temel matematiksel beceri alanına göre geliştirilir.

  •  Sayı ve İşlem Becerisi

  •  Uzamsal ve Şekil Becerisi

  •  Matematiksel Muhakeme Becerisi

  •  Matematiksel Bilgi Okuryazarlığı

 

FENBEG

Fen okuryazarılığını ölçmek amacı ile daha çok üst düzey düşünme becerilerine odaklanan ve 3. - 8. sınıf Fen ve Teknoloji dersi kazanımları üzerine kurulan farklı ve özgün sorulardan oluşturulmuş bir sınav uygulamasıdır. Fenbeg testi öğrencinin sadece bilgi düzeyini değil aynı zamanda analiz etme/problem çözme, sentez yapma, soru/hipotez/tahmin oluşturma, tasarlama/planlama, değerlendirme, sonuç çıkarma, genelleme, kanıtlama, transfer etme gibi üst düzey becerilerini de ölçmektedir. Bu noktada PISA standardında bir uygulama sunmaktadır.

 

BEYİN OLİMPİYATLARI

Beyin olimpiyatları, Dünya Zeka Oyunları Federasyonu Türkiye temsilcisi olan Türk Beyin Takımı’nın ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlediği bir yarışmadır.

 Bu yarışma ile zeka oyunları kültürünün daha geniş kitlelere ulaşmasının yanında ,gelecekte ülkemizi Dünya Zeka Oyunları Şampiyonaları'nda temsil etme potansiyeli olan öğrencileri tespit etmek ve onları bu alanda yetiştirmek yarışmanın amacıdır.

 

TALES Matematik uygulaması

Bu uygulamanın amacı doğanın dili olan, tüm akademik branşların temelini oluşturan matematik biliminin sevdirilmesini ve özendirilmesini, ulusal düzeyde ortak bir matematik kültürünün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, yaratıcı matematik düşünce sistemlerinin geliştirilmesini sağlamaktır.

 

MATH LEAGUE

Math League Yarışması Amerika, Kanada ve dünyanın birçok ülkesinde ilkokul, ortaokul ve lise seviyelerinde uygulanan bir matematik yarışmasıdır. Math League Yarışması öğrencilerin matematik dersi ile ilgili akademik birikimlerini uluslararası bir yarışmada kullanmalarını hedefler.

 

THINKERMATH YETERLİLİK SINAVI

Matematik öğrenme sürecini çağdaş bir anlayış ve özgün bir içerik ile desteklemeyi amaçlayan thinkermath çocukların matematiksel düşünme becerilerini geliştirmelerinde ve onların birer matematik düşünürleri olarak yetişmelerinde çok yönlü destek sağlamayı amaçlamaktadır.

 

ULUSLARARASI HIPPO DİL SINAVI

Hippo dil sınavı İngilizce dili vasıtasıyla insanların ve kültürlerin bir araya gelmesini, kaynaşmasını ve diyalog kurmasını hedefler.

bottom of page