top of page

101 ACTIVITY

Okulumuz yürüttüğü eGüvenlik uygulamaları ile Avrupa Okul Ağı olan European Schoolnet'in 
değerlendirme kriterleri doğrultusunda,güvenli internet kullanımında farkındalık yaratan 
eSafety "Elektronik Güvenlik" etiketi aldı. 
"Elektronik Güvenlik" etiketi 2024 Temmuz ayına kadar geçerlidir

Proje tanımı:

101 Activity: Çocuğun sağlıklı büyümesi ve öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirmesi için nitelikli bilişsel uyarıcılar, zengin dil etkileşimleri ve olumlu sosyal-duygusal deneyimler sağlamak gerekir.
Proje, 101 farklı etkinlikle psikomotor, sosyal-duygusal, dil, bilişsel ve öz bakım gelişimine katkıda bulunan bir projedir.

(In order for the child to grow up healthy and develop positive attitudes towards learning, it is necessary to provide qualified cognitive stimulants, rich language interactions and positive social-emotional experiences.
The project is a project that contributes to their psychomotor, social-emotional, language, cognitive and self-care development with 101 different activities.)

 

Proje öğretmeni: 

Ayşegül AKDAĞ (sınıf öğretmeni)

Projede görev alan öğrenciler:

3-A sınıfı öğrencileri

bottom of page