top of page

FOREST GUARDS

Okulumuz yürüttüğü eGüvenlik uygulamaları ile Avrupa Okul Ağı olan European Schoolnet'in 
değerlendirme kriterleri doğrultusunda,güvenli internet kullanımında farkındalık yaratan 
eSafety "Elektronik Güvenlik" etiketi aldı. 
"Elektronik Güvenlik" etiketi 2024 Temmuz ayına kadar geçerlidir

Projemize 2021 Ekim ayında farklı okullardan dokuz öğretmenle başladık. "Forest Guards" adlı projemiz ile öğrencilerimizin ortak sorunları ve ortak geleceğimiz konusunda bilinçlenmelerini sağlamayı amaçladık.

 

Ormanlarımızın önemini, nasıl korumamız gerektiğini ve en önemlisi bu konuda neler yapılabileceğini öğretmeyi amaçladık. 21. yüzyıl becerileri ışığında öğrencilerimiz teknolojiyi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 eğitim vizyonunun bir parçası olan eleştirel düşünme, iletişim-işbirliği becerileri ve yaratıcılık gibi spesifik becerileri projemizde etkin bir şekilde kullandılar.

Aktivite türlerini seçebilecekleri öğrenci merkezliydi, öğretmen sadece projeye rehberlik etti. Öğrenciler birbirlerine saygılı çalıştılar. Farklı ülkeler ve kültürleri hakkında daha fazla farkındalık yarattılar.

Ayrıca öğrenciler dil becerilerini geliştirme fırsatı da buldular ve Ekonomi-Teknoloji Çevre Sağlık, Bilim-Sanat, Demokrasi-Eğitim ve Medya Okuryazarlığı ve Dezenformasyon konularında çalıştılar.

bottom of page